Raad van Bestuur van de L.S.F.S.

Hoofdzetel:
Saksen Coburgstraat 38
BE-1210 BRUSSEL
BELGIË

De Raad van Bestuur van de "Ligue Sportive Francophone des Sourds" is samengesteld als volgt:

Voorzitter

Ondervoorzitter

Philippe Marsus
rue de la Liberté 24
1320 Nodebais
E-mail: marsusph@gmail.com

Francesco Camillo

E-mail: competitionBDC@deafsport.be

Secretaris

Penningmeester

Nicolas Rettmann
Decemberstraat 16
1200 Brussel
E-mail: secretary@deafsport.be
Claude Doublet
Mont St. Lambert 12 B 23
1200 Brussel
E-mail: c.doublet.lsfs@gmail.com


Bestuurslid


Bestuurslid

Robert Trifin
rue Claquedent 40
7500 Tournai
E-mail: roberttrifin@hotmail.com
Josette Robinson
Herbert Hooverlaan, 225 bus 2
1200 Brussel
E-mail: josette.robinson1150@gmail.com


Bestuurslid


 

Serge Van Brandt

E-mail: van.brandt.chmds@gmail.com