Raad van Bestuur van de L.S.F.S.

Hoofdzetel:
Saksen Coburgstraat 38
BE-1210 BRUSSEL
BELGIË

De Raad van Bestuur van de "Ligue Sportive Francophone des Sourds" is samengesteld als volgt:

Voorzitter

Ondervoorzitter

Robert Trifin
rue Claquedent 40
7500 Tournai
E-mail: roberttrifin@hotmail.com

  Francesco Camillo

  E-mail: camillofrank@hotmail.com

Secretaris

Penningmeester

Nicolas Rettmann
Decemberstraat 16
1200 Brussel
E-mail: secretary@deafsport.be
Claude Doublet
Mont St. Lambert 12 B 23
1200 Brussel
E-mail: c.doublet.lsfs@gmail.com


Bestuurslid


Bestuurslid

Philippe Marsus
rue de la Liberté 24
1320 Nodebais
E-mail : marsusph@gmail.com
Serge Van Brandt

E-mail: van.brandt.chmds@gmail.com