AWARDS TROPHY 2016

7e BDC Awards Trophy

video (bedankt aan Fevlado door J. Marsus)

Het BDC is verheugd om u de foto's en laureaten van haar zevende Awards Trophy

te presenteren dat plaatsvond op zaterdag 28 januari 2017 !

Met dank aan J.-P. Desmidt, fotograaf

De kandidaten op podium zijn :

Awards Trophy Men

De Saedeleer Kevin K.S.V.S. Gent
Fauconnier Jean-Pierre E.S.S. Mons
Malache Renaud E.S.S. Mons

Winnaar : Renaud Malache, World Championships Judo (-90 kg) in Samsun - Turkey : Zilver, resultaten bij de validen : Zilver Provinciaal Kampioenschap Namen, 7de op Belgisch Kampioenschap, Winnaar tornooi Saint Denis, 2de plaats tornooien Lokeren en Florennes, derde Kampioenschap Wallonië, woonachtig te Tourinnes St. Lambert.

Awards Trophy Women

Demunter Linda K.S.K.D. Brugge
Ruysschaert Chantal K.S.V.S. Gent
Stappers Flore K.S.K.D. Brugge

Winnar : Flore Stappers, tweevoudig Europees kampioene atletiek U23 100 en 200 m., Brons  100 meter en Zilver 200 meter World Athletics Championships AC (alle categorieën) te Stara Zagora (Bulgaria) als eerstejaarsbelofte, woonachtig te Oostkamp

Awards Trophy U 21

De Rycke Lennert Doven Sport Vlaanderen (D.S.V.)
Malache Renaud E.S.S. Mons
Stappers Flore K.S.K.D. Brugge

Winnar : Flore Stappers, tweevoudig Europees kampioene atletiek U23 100 en 200 m., Brons  100 meter en Zilver 200 meter World Athletics Championships AC (alle categorieën) te Stara Zagora (Bulgaria) als eerstejaarsbelofte, woonachtig te Oostkamp

Awards Trophy Senior + 45

Dumalin Nico K.S.K.D. Brugge
Nossin Victor Woluwé S.S.B.
Socquet Joël Woluwé S.S.B.

          Winnaar : Nico Dumalin, World Athletics Championships AC (alle categorieën) te Stara Zagora (Bulgaria) : 9e plaats. Bij de validen 17 loopwedstrijden in 2016 over diverse afstanden waarvan 2 overwinningen bij de veteranen en 3de in Internationale Marathon veteranen te Stara Zagora (Bulgarije), woonachtig te Sint Andries - Brugge.

         Awards Trophy Team

Football Team B.D.C.
K.S.K.D. Brugge B.D.C.

         Winnaar : K.S.K.D. Brugge, was in 2016 sterk aanwezig in liefst 8 sporttakken binnen BDC (atletiek met 2 internationals en 4 medailles op EK en WK, bowling met 2 goud, 3 zilver en 3 brons op BK, Futsal met Beker van Vlaanderen, Mountainbike met 2 x brons op BK, Petanque met 3 goud en 3 zilver en 1 brons op BK, voetbal met 5 spelers in nationaal team voor WK, Volleybal met 7de plaats op European Champions League, wielrennen met 1 deelnemer aan EK)  

         Awards Trophy Leader

Claerman Nico  
EC Cycling Committee  
Giovannardi Pascal  

         Winnaar : Pascal Giovannardi, Technisch Directeur Football met 8e plaats op uitzonderlijk WK. Haalde ruim de media in België op TV en kranten vooral door zijn grote lobbywerk om contract met Belgische Voetbalbond te ondertekenen voor verdere samenwerking, ook het zeer succesrijk stripverhaal van de Deaf Red Devils was zijn idee ! Woonachtig te Wilrijk (Antwerpen).

         Awards Trophy Lifetime

         Winnaar : Koen Adriaenssens, Zwemmen veelvoudig Deaflympische deelnemer (5) en medaillewinnaar (1 zilver en 3 brons), 2 x deelnemer Wereldkampioenschap met 3 goud, 2 zilver en 1 brons, 3 x deelnemer Europees Kampioenschap met 2 goud, 3 zilver en 4 brons alsook ettelijke keren nationaal Kampioen zwemmen, 1 x wereldrecordhouder in 1995 en woonachtig te Stabroek.

PALMARES


Beste sportliefhebbers,

Het BDC heeft het genoegen u de zevende Awards Trophy 2016 aan te kondigen die zal plaatsvinden

op zaterdag 28 januari 2017 !

In bijlage vindt u de affiche alsook het kandidatuurformulier (+ reglement).

Bij vragen of inlichtingen : awards@deafsport.be


 


Reglement kandidaten Awards BDC (BELGIAN DEAF SPORT COMMITTEE)

 1. Gelet op het zeer groot belang van de sport in de huidige samenleving en met het doel de sportbeoefening binnen de BDC aan te moedigen, beslist de BDC ieder jaar een “Awards” uit te reiken aan :
Awards Trophy Men Sportman van het jaar
Awards Trophy Women Sportvrouw van het jaar
Awards Trophy Team Sportteam van het jaar
Awards Trophy U 21 Belofte van het jaar (-21 jaar – geboren na 01.01.1995)
Awards Trophy Senior + 45 Sportsenior van het jaar (+45 jaar - geboren voor 01.01.1971)
Awards Trophy Lifetime Trofee sportcarrière
Awards Trophy Leader Trofee sportleider van het jaar (*)

(*) Bij “sportleider”, behoren alle huidige kandidaten zoals T.D. (Technical Director), lid van een staff (coach, enz.), lid van een sportcommissie, lid van een clubbestuur, scheidsrechter, enz.

 • Voorwaarde is dat zij/hij tijdens het voorbije sportjaar of eerder een uitzonderlijke prestatie tot stand bracht of zich uitzonderlijk verdienstelijk maakten voor de sport.  De Award wordt enkel uitgereikt indien aan deze voorwaarden voldaan is.
 1. Om in aanmerking te komen voor de toekenning van de Awards BDC moet de kandidaat of kandidate :
 • Sport beofenen in individueel of teamverband;
 • van Belgische nationaliteit zijn;
 • lid zijn van het BDC, de D.S.V. of de L.S.F.S. uitgezonderd voor de Awards Trophy Lifetime en U 21;
 • getuigen van goed gedrag.
 1. De beoefende sporten dienen erkend te zijn door de BDC en het I.C.S.D.
 1. De BDC Awards zullen ieder jaar in de loop van de maand januari (4de zaterdag) worden uitgereikt.
 1. BDC zorgt voor trofeeën die aan de laureaat of laureaten worden toegekend.
 1. De Awards wordt toegekend door een Jury aangeduid door het BDC buiten het bestuur van het BDC om.  Alle leden van de Jury zijn stemgerechtigd onder leiding van de juryvoorzitter.  Deze Jury kan zich laten bijstaan door adviseurs die evenwel niet stemgerechtigd zijn.
 1. De juryvoorzitter zal alle documentatie verzamelen en aan de juryleden overmaken, ten einde hen toe te laten zich met kennis van zaken uit te spreken over de diverse ingediende kandidaturen.
 1. De kandidaturen moeten schriftelijk en/of per video voor 31 december middernacht van elk jaar aan de juryvoorzitter worden overgemaakt via email aan awards@deafsport.be.  Zij moeten vergezeld zijn van een nota waarin de loopbaan en de bijzondere prestaties van de kandidaten vermeld worden.  Een oproep tot het stellen van kandidaturen zal openbaar via nieuwsflash van het BDC en aan de sportverenigingen worden verstuurd begin november van elk jaar.  De sportverenigingen en onderwijsinstellingen mogen één of meerdere kandidaten voorstellen.  Individuele kandidaturen zijn eveneens ontvankelijk.
 1. De voorselectie geschiedt in de periode van 5 tot 15 januari bij middel van stemming per rondschrijven of op een eventuele bijeenkomst gericht aan de juryvoorzitter.
 1. Bij de voorselectie kan de Jury slechts geldig beraadslagen indien ¾ van de stemgerechtigde leden antwoorden.  Indien de Jury bij de eerste oproeping niet in getal is om geldig te stemmen, worden de leden bij het schrijven uitgenodigd tot een tweede stemming; hierop zal geldig kunnen beslist worden ongeacht het aantal aanwezige leden.  De juryvoorzitter zal hierop bijgestaan worden door het oudste lid uit de jury.
 1. De Jury houdt een voorselectie om zich uit te spreken over de ontvankelijkheid van de voorgedragen kandidaturen.  Slechts de kandidaten die bij de voorselectie weerhouden worden, komen in aanmerking voor de toekenning van de Awards.  Elk Jurylid beschikt over 1 stem.  De stemming is geheim en de helft van aantal stemmen plus 1 volstaat om de Awards toe te kennen.  Bij staking van stemmen tussen twee kandidaturen wordt overgegaan tot een beslissende stemming bij eenvoudige meerderheid.
 1. Een eventuele finalestemming (max. 3 kandidaten) gebeurt onder dezelfde voorwaarden van punt 9 en 10.
 1. De juryleden verbinden zich tot de volledige geheimhouding van de beraadslagingen en stemmingen.
 1. Van de winnaar wordt verwacht dat ze ten stelligste op de huldiging aanwezig kan zijn om de trofee te krijgen.  Ze zal vooraf gecontacteerd door de juryvoorzitter worden evenals de andere eventuele finalisten.
 1. De laureaten moeten bereid zijn zich voor de media te laten verschijnen en interviews te beantwoorden.