R.U.S.S. Liégeoise

 
Stamnummer 1
R.U.S.S. Liégeoise

 
 

LinkFacebook : https://www.facebook.com/russliege

De leden van het comité van R.U.S.S. Liégeoise zijn de volgende :

Voorzitter

Valérie Desmedt

E-mail: russl1919@gmail.com

Secretaris

Valérie Azzalin

E-mail: russl1919@gmail.com

Penningmeester

Fatima Moubayed

E-mail: russl1919@gmail.com