AWARDS TROPHY 2015

6e BDC Awards Trophy

 

Het BDC is verheugd om u de foto's en laureaten van haar zesde Awards Trophy

te presenteren dat plaatsvond op zaterdag 23 januari 2016 !

Palmares

Met dank aan Koen Adriaenssens, huisfotograaf BDC

De genomineerde kandidaten op podium :

Awards Trophy Men

Azzouzi Tarik Doven Sport Vlaanderen (D.S.V.)
De Saedeleer Kevin K.S.V.S. Gent
Derynck Jonas Doven Sport Vlaanderen (D.S.V.)

Winnaar : Tarik Azzouzi, won zilver op het Europees Kampioenschap worstelen Vrije Stijl (-96 kg) Juniors te Tbilisi - Georgia, woonachtig te Deurne - Antwerpen.

 Awards Trophy Women

De Strycker Marie-Thérèse Woluwé S.S.B.
Philippart Christiane Woluwé S.S.B.
Stappers Flore K.S.K.D. Brugge

Winnaar : Flore Stappers, tweevoudig vice-Europees kampioene atletiek 100 en 200 m. op 9th European Athletics Championships AC (alle categorieën) te Bydgoszsc (Polen) als eerstejaarsbelofte ook tweemaal brons op 100 en 200 m in nationaal kampioenschap U23 bij de validen, woonachtig te Oostkamp.

Awards Trophy U 21

Azzouzi Tarik Doven Sport Vlaanderen (D.S.V.)
Dierckx Senne K.S.K.D. Brugge
Stappers Flore K.S.K.D. Brugge

Winnaar : Flore Stappers, tweevoudig vice-Europees kampioene atletiek 100 en 200 m. op 9th European Athletics Championships AC (alle categorieën) te Bydgoszsc (Polen) als eerstejaarsbelofte ook tweemaal brons op 100 en 200 m in nationaal kampioenschap U23 bij de validen, woonachtig te Oostkamp.

Awards Trophy Senior + 45

Dumalin Nico K.S.K.D. Brugge
Stappers Pascal K.S.K.D. Brugge
Philippart Christiane Woluwé S.S.B.

Winnaar : Nico Dumalin, EK Marathon te Lublin (Polen) : 6e plaats. Bij de validen 16 loopwedstrijden gelopen in dit jaar over diverse afstanden met beste persoonlijk record marathon op 13-09-2015 Flanders Field Marathon te Ieper : 3u 03 m. 15,  woonachtig te Sint Andries – Brugge.

Awards Trophy Lifetime

Winnaar : Jacques Manderick,

 • Voetbal : 28 nationale selecties ook als kapitein met deelname Deaflympics 1969, jarenlang speler bij DHC Kortrijk en Kampioenentitel en bekers behaald als kapitein.
 • Volleybal :  2 nationale selecties volleybal
 • Atletiek : 1 x nationale selectie snelwandelen, 4 x Belgisch kampioen 5 km snelwandelen en record gehaald, Belgisch kampioen geweest estafette 4x400 meter van Kortrijk
 • Zwemmen : Belgisch kampioen geweest en tweemaal tweede op estafette 4x100 meter
 • Scheidsrechter voetbal geweest, 22 jaar bestuurslid bij DHC Kortrijk en huidig ereondervoorzitter, ook bestuurslid bij 55+ club DHC Kortrijk, woonachtig te Waregem.

Awards Trophy Team

Winnaar : Nationaal team Football (Deaf Red Devils), 8e plaats op Europees Kampioenschap 2015 met kwalificatie voor Wereldkampioenschap 2016 in Italië. Dit na sterke pouleronde en kwartfinale. Goede vooruitzicht voor plaatsing Deaflympics 2017 na zege tegen Spanje met 6-2.

Awards Trophy Leader

Claerman Nico K.S.K.D. Brugge
Demunter Marina K.S.K.D. Brugge
De Weghe Nico K.S.K.D. Brugge

Winnaar : Marina Demunter, uitzonderlijk jaar met dubbele functie als technisch directeur voor Belgische delegatie naar aanleiding deelname EK Volleybal en EK atletiek met nauwelijks enkele weken verschil en uitstekende voorbereiding ! Was ook de motor van het organisatiecomité 2nd Deaf Volleyball Champions League te Brugge als secretaresse,  woonachtig te Eeklo.

 Beste sportliefhebbers,

Het BDC heeft het genoegen u de zesde Awards Trophy 2015 aan te kondigen die zal plaatsvinden

op zaterdag 23 januari 2016 !

In bijlage vindt u de affiche alsook het kandidatuurformulier (+ reglement).

Bij vragen of inlichtingen : awards@deafsport.be


 


Reglement kandidaten Awards BDC (BELGIAN DEAF SPORT COMMITTEE)

 1. Gelet op het zeer groot belang van de sport in de huidige samenleving en met het doel de sportbeoefening binnen de BDC aan te moedigen, beslist de BDC ieder jaar een “Awards” uit te reiken aan :
Awards Trophy Men Sportman van het jaar
Awards Trophy Women Sportvrouw van het jaar
Awards Trophy Team Sportteam van het jaar
Awards Trophy U 21 Belofte van het jaar (-21 jaar – geboren na 01.01.1994)
Awards Trophy Senior + 45 Sportsenior van het jaar (+45 jaar - geboren voor 01.01.1970)
Awards Trophy Lifetime Trofee sportcarrière
Awards Trophy Leader Trofee sportleider van het jaar (*)

(*) Bij “sportleider”, behoren alle huidige kandidaten zoals T.D. (Technical Director), lid van een staff (coach, enz.), lid van een sportcommissie, lid van een clubbestuur, scheidsrechter, enz.

 • Voorwaarde is dat zij/hij tijdens het voorbije sportjaar of eerder een uitzonderlijke prestatie tot stand bracht of zich uitzonderlijk verdienstelijk maakten voor de sport.  De Award wordt enkel uitgereikt indien aan deze voorwaarden voldaan is.
 1. Om in aanmerking te komen voor de toekenning van de Awards BDC moet de kandidaat of kandidate :
 • Sport beofenen in individueel of teamverband;
 • van Belgische nationaliteit zijn;
 • lid zijn van het BDC, de D.S.V. of de L.S.F.S. uitgezonderd voor de Awards Trophy Lifetime en U 21;
 • getuigen van goed gedrag.
 1. De beoefende sporten dienen erkend te zijn door de BDC en het I.C.S.D.
 1. De BDC Awards zullen ieder jaar in de loop van de maand januari (4de zaterdag) worden uitgereikt.
 1. BDC zorgt voor trofeeën die aan de laureaat of laureaten worden toegekend.
 1. De Awards wordt toegekend door een Jury aangeduid door het BDC buiten het bestuur van het BDC om.  Alle leden van de Jury zijn stemgerechtigd onder leiding van de juryvoorzitter.  Deze Jury kan zich laten bijstaan door adviseurs die evenwel niet stemgerechtigd zijn.
 1. De juryvoorzitter zal alle documentatie verzamelen en aan de juryleden overmaken, ten einde hen toe te laten zich met kennis van zaken uit te spreken over de diverse ingediende kandidaturen.
 1. De kandidaturen moeten schriftelijk en/of per video voor 31 december middernacht van elk jaar aan de juryvoorzitter worden overgemaakt via email aan awards@deafsport.be.  Zij moeten vergezeld zijn van een nota waarin de loopbaan en de bijzondere prestaties van de kandidaten vermeld worden.  Een oproep tot het stellen van kandidaturen zal openbaar via nieuwsflash van het BDC en aan de sportverenigingen worden verstuurd begin november van elk jaar.  De sportverenigingen en onderwijsinstellingen mogen één of meerdere kandidaten voorstellen.  Individuele kandidaturen zijn eveneens ontvankelijk.
 1. De voorselectie geschiedt in de periode van 5 tot 15 januari bij middel van stemming per rondschrijven of op een eventuele bijeenkomst gericht aan de juryvoorzitter.
 1. Bij de voorselectie kan de Jury slechts geldig beraadslagen indien ¾ van de stemgerechtigde leden antwoorden.  Indien de Jury bij de eerste oproeping niet in getal is om geldig te stemmen, worden de leden bij het schrijven uitgenodigd tot een tweede stemming; hierop zal geldig kunnen beslist worden ongeacht het aantal aanwezige leden.  De juryvoorzitter zal hierop bijgestaan worden door het oudste lid uit de jury.
 1. De Jury houdt een voorselectie om zich uit te spreken over de ontvankelijkheid van de voorgedragen kandidaturen.  Slechts de kandidaten die bij de voorselectie weerhouden worden, komen in aanmerking voor de toekenning van de Awards.  Elk Jurylid beschikt over 1 stem.  De stemming is geheim en de helft van aantal stemmen plus 1 volstaat om de Awards toe te kennen.  Bij staking van stemmen tussen twee kandidaturen wordt overgegaan tot een beslissende stemming bij eenvoudige meerderheid.
 1. Een eventuele finalestemming (max. 3 kandidaten) gebeurt onder dezelfde voorwaarden van punt 9 en 10.
 1. De juryleden verbinden zich tot de volledige geheimhouding van de beraadslagingen en stemmingen.
 1. Van de winnaar wordt verwacht dat ze ten stelligste op de huldiging aanwezig kan zijn om de trofee te krijgen.  Ze zal vooraf gecontacteerd door de juryvoorzitter worden evenals de andere eventuele finalisten.
 1. De laureaten moeten bereid zijn zich voor de media te laten verschijnen en interviews te beantwoorden.

 

Bijlage