In Memoriam: Marie-Jeanne Vervelghe

IN MEMORIAM:

Marie-Jeanne Vervelghe
23/12/1944 - 17/10/2010

Het BDC vernam met grote droefheid het plotse heengaan van mevrouw Marie-Jeanne Vervelghe, echtgenote van Boudewyn De Roose, Eresecretaris-generaal van het BDC op 17 oktober 2010 in de leeftijd van 65 jaar.

Velen van het BDC-bestuur hadden een week voor haar overlijden nog gezellig met haar kunnen napraten op de receptie van het E.D.S.O.-seminarie te Brugge op 8 oktober 2010. Ze verzette bergen werk voor de dovensport in steun van haar man Boudewyn.

Boudewyn en kinderen, het BDC wenst jullie veel sterkte in deze moeilijke dagen maar de herinneringen aan deze prachtvrouw zijn onuitwisbaar!

Foto: Marie-Jeanne in gezelschap van haar echtgenoot Boudewyn De Roose op de receptie van het E.D.S.O.-seminarie in Brugge op 08/10/2010

Bijlage