Nieuws van clubs

Nieuws van clubs

 


U vindt de link zieronder de volgende wijzigingen ontvangen van onze aangesloten clubs :

K.S.V. Surdac Gent 1921 (bestuur)


R.L.S. Brussel - 100 jaar bestaan - Uitgesteld naar 22-23.05.2021

Door de maatregelen omtrent het Covid-19 virus deelt de club R.L.S.Brussel jullie met spijt mee dat het internationaal tornooi van bowling, petanque en tafeltennis op 30 en 31 mei 2020 geannuleerd is.

Een nieuwe latere datum in 2021 zal u meegedeeld worden wanneer deze gekend is.

De bedragen die jullie betaald hebben worden integraal terug gestort.

Verzorg jullie goed en blijf thuis !

----

Due to the measures concerning the Covid-19 virus, the club R.L.S.Brussels regrets to inform you that the international bowling, petanque and table tennis tournament of 30-31 May 2020 is cancelled.

A new later date in 2021 will be notified to you when it is known.

The amounts you have paid will be refunded in full.

Take good care and stay at home!

See you later,

Pierre Hirsch

President of R.L.S.B.


18.11.19

R.L.S. Brussel - 100 jaar bestaan

Bowling, Petanque en Tafeltennistoernooi - Vanaf 29 tot en met 31.05.2020

Alle infos : zie bestanden hieronder  !

Zie ook video (bowling) - video (petanque) - video (tafeltennis) !

Bijlage