Juridische informatie

Wettelijke vermeldingen

De statutaire naam van de organisatie:
vzw Koninklijk Sportverbond der Doven van België (vzw K.S.V.D.B.)

De maatschappelijke zetel van de organisatie:
Wetstraat 26/15
BE-1000 BRUSSEL
BELGIË

Door deze site te bezoeken erkent u dat u kennis hebt genomen van de wettelijke mededelingen die op deze pagina zijn vermeld, en gaat u ermee akkoord.

Deze site is eigendom van het Koninklijk Sportverbond der Doven van België vzw.

Algemeenheden

Het Belgian Deaf sport Committee, of het BDC zoals het vanaf nu in dit document zal worden genoemd, besteedt uiterste zorg aan de realisatie en de update van zijn Internetsite, evenals de redactie en de verificatie van de inhoud ervan.

Hoewel het BDC alles in het werk stelt opdat de inhoud van zijn site zo uitvoerig mogelijk zou zijn, kan het Comité niet garanderen dat alle erop beschikbare informatie volledig en correct is.

In geen enkel geval zal de aansprakelijkheid van het BDC kunnen worden ingeroepen ingevolge het gebruik van de op deze site verstrekte informatie of het gebrek aan specifieke informatie. Hoewel het BDC alles in het werk stelt om alle te downloaden bestanden of informatie te vrijwaren van virussen, malware of andere schadelijke software kan het BDC ook hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van het downloaden, opslaan of gebruik van bestanden of informatie aangeboden door het BDC. Het gebruik van deze website is dan ook op geheel eigen risico. 

Opdat de bezoekers van onze site gemakkelijker naar informatie zouden kunnen zoeken, bevatten verschillende pagina's links naar andere sites. Het BDC oefent echter geen enkel gezag uit over de inhoud van deze sites en kan dus ook niet voor die inhoud aansprakelijk worden gesteld.

Bescherming van de intellectuele rechten

Alle rechten m.b.t. de inhoud en de architectuur van deze site, meer bepaald maar niet uitsluitend m.b.t. de code HTML, de code ASP, de code JavaScript, de foto's, de teksten, logo's, schema's, tekeningen, slogans, namen van personen en handelaars en andere elementen van deze site zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale regelementeringen en wetten, die bindend door iedere bezoeker van de site moeten worden gerespecteerd.

Behoudens voor een strikt privé-gebruik mag geen enkel element van de inhoud van deze site worden gereproduceerd, gekopieerd, vertaald of in een andere site worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het BDC.

Alle merknamen, sites, handelsafkortingen en ondernemingen die op deze site zijn vermeld, zijn eigendom van hun respectieve auteurs.

Persoonlijke informatie en bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

De site van het BDC verzamelt een aantal persoonlijke inlichtingen, waarvan een deel anoniem is. De anonieme informatie omvat, maar is niet beperkt tot: het IP-adres van de bezoekers, de datum en de duur van de verbinding, het aantal bekeken pagina's en de aard van deze pagina's, het aantal bezoeken, ...

Deze naamloze informatie wordt door het BDC alleen gebruikt voor statistische doeleinden en in de eerste plaats om de inhoud van zijn site voortdurend te kunnen verbeteren.

Het is mogelijk dat u wordt gevraagd bepaalde persoonlijke informatie mede te delen, zoals (maar niet beperkt tot) uw naam en e-mailadres.

Het BDC garandeert u dat deze informatie slechts wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze aan het BDC heeft medegedeeld (verzending van newsbrieven, deelname aan een wedstrijd, ...) en niet aan derden zal worden medegedeelt, noch zal worden afgestaan, verkocht of op een andere manier verspreid.

Het BDC hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en van uw persoonlijke gegevens, en verbindt zich ertoe om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 en 11 december 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Zoals de wet u toestaat, kan u op ieder ogenblik en op eenvoudig verzoek toegang hebben tot de op u betrekking hebbende gegevens die op de site van het BDC worden bewaard, om ze te raadplegen en/of te updaten.

Hiervoor kunt u een contactformulier gebruiken via deze link.