mei 2012

Topsport

In de structuur van de BDC is een cel Topsport in ontwikkeling en volgt onze betere topsporters met ondersteuning op sportief en medisch vlak.