AWARDS TROPHY 2017

8e BDC Awards Trophy

 

Het BDC is verheugd om u de foto's en laureaten van haar achtste Awards Trophy

te presenteren dat plaatsvond op zaterdag 27 januari 2018 !

Persbericht - Alle foto's ook op :

Met de aanwezigheid van Kim GEVAERT !

 

 

  BBQ vanaf 19:00 uur (4,00 EUR) !

Met de steun van :

De kandidaten op podium :

Awards Trophy Men

De Saedeleer Kevin K.S.V.S. Gent
Fauconnier Jean-Pierre E.S.S. Mons
Malache Renaud E.S.S. Mons

Winnaar : Kevin De Saedeleer, geselecteerd voor de 23rd Deaflympics Belgium Team Judo met 5de plaats in -73 kg te Samsun - Turkey : uitstekend resultaat rekening gehouden met zijn schouderblessure waardoor hij juist op tijd klaar was, woonachtig te Aalst.

Awards Trophy Women

Bazzanella Manuela R.L.S. Bruxelles
Stappers Flore K.S.K.D. Brugge

Winnaar : Stappers Flore, geselecteerd voor 23rd Deaflympics Belgium Team Atletiek, finalist 100 m. na zege in de reeksen en halve finale, moest verstek geven wegens blessure aan de finale waardoor ze een zekere medaille teloor liet gaan. Ook voor de 200 m. moest ze verstek geven, woonachtig te Oostkamp.

Awards Trophy U 21

Melih Ercan Doven Sport Vlaanderen (D.S.V.)
Malache Renaud E.S.S. Mons

Winnaar : Renaud Malache, geselecteerd voor 23rd Deaflympics Belgium Team Judo met 5de plaats in -90 kg te Samsun - Turkey : resultaten bij de validen -90 kg: 15/04/17 open internationaal Tori 9de, 14/05/17 internationaal cup toernooi Hermée 3de, 1/10/17 toernooi amicale 2de, 15/10/17 championnat régional sénior 9de NC -90 kg, 11/11/17 Interclub 2 gewonnen en 5 nederlagen buiten zijn categorie + 90 kg. Team eindigde 2de, aangesloten bij judoclub Saint Denis en woonachtig te Tourinnes St. Lambert.

Awards Trophy Senior + 45

Simons Paul K.D.S. Antwerpen
Luyten Guy K.S.K.D. Brugge

Winnaar : Guy Luyten, Zilver op Open European Championships in B-groep HCP 15-28 (alle categorieën) te Ganton Golf club (Engeland). Bij de validen een gewaardeerde speler met HCP 22 in zijn club GC Keerbergen maar is tot veel hoger in staat, woonachtig te Keerbergen.

Awards Trophy Team

K.D.S. Antwerpen - Afdeling Bowling  
U21 BDC Football Team  

Winnaar : Nationaal team Football U21 (Deaf  Red Devils), na het contract met de Belgische voetbalbond kon dit team starten met veel nieuwe beloftevolle spelers ! Een zege tegen Nederland en nipte nederlaag tegen Frankrijk was voldoende om dit team te zenden naar het EK U21 in 2018 !

Awards Trophy Leader

Claerman Nico  
OC Europa Cup Mountainbike Committee  
van Alphen Hans  

Winnaar : Nico Claerman, internationaal scheidrechter in dove volleybalwereld met selectie voor Deaf Volleybal Champions League (DVCL) ook optredend in valide volleybalwereld als provinciaal volleybalscheidsrechter en nationaal beachvolleybalscheidsrechter, penningmeester en scheidsrechterverantwoordelijke Deaf Volleyball Champions League, was één van de grote bezielers tot een goede organisatie van de 4th DVCL, woonachtig te Gentbrugge.

Awards Trophy Lifetime

Winnaar : Els Boen, atletiek. Geboren op 10/11/1962 woonachtig te Zandhoven.  Deelname aan Deaflympics 1981 (Köln), 1985 (Los Angeles) en 1989 (Chrischurch) met 4 medailles en 6 finaleplaatsen.  Zilver op in hoogspringen en brons in 100 meter horden op Europees kampioenschap 1987 te (München).  Europees record verbeterd in hoogspringen 1987 + 13 x Belgisch record verbeterd in diverse disciplines.  Elf nationale titels + 19 podiumplaatsen op Belgisch kampioenschap en 2 maal kampioen van Vlaanderen + 8 podiumplaatsen

Beste sportliefhebbers,

Het BDC heeft het genoegen u de achtste Awards Trophy 2017 aan te kondigen die zal plaatsvinden

op zaterdag 27 januari 2018 !

In bijlage vindt u de affiche alsook het kandidatuurformulier (+ reglement).

Bij vragen of inlichtingen : awards@deafsport.be


Archieven : Awards Trophy 2016 - Awards Trophy 2015 - Awards Trophy 2014  -  Awards Trophy 2013 - Awards Trophy 2012 - Awards Trophy 2011 - Awards Trophy 2010
 


Reglement kandidaten Awards BDC (BELGIAN DEAF SPORT COMMITTEE)

 1. Gelet op het zeer groot belang van de sport in de huidige samenleving en met het doel de sportbeoefening binnen de BDC aan te moedigen, beslist de BDC ieder jaar een “Awards” uit te reiken aan :
Awards Trophy Men Sportman van het jaar
Awards Trophy Women Sportvrouw van het jaar
Awards Trophy Team Sportteam van het jaar
Awards Trophy U 21 Belofte van het jaar (-21 jaar – geboren na 01.01.1996)
Awards Trophy Senior + 45 Sportsenior van het jaar (+45 jaar - geboren voor 01.01.1972)
Awards Trophy Lifetime Trofee sportcarrière
Awards Trophy Leader Trofee sportleider van het jaar (*)

(*) Bij “sportleider”, behoren alle huidige kandidaten zoals T.D. (Technical Director), lid van een staff (coach, enz.), lid van een sportcommissie, lid van een clubbestuur, scheidsrechter, enz.

 • Voorwaarde is dat zij/hij tijdens het voorbije sportjaar of eerder een uitzonderlijke prestatie tot stand bracht of zich uitzonderlijk verdienstelijk maakten voor de sport.  De Award wordt enkel uitgereikt indien aan deze voorwaarden voldaan is.
 1. Om in aanmerking te komen voor de toekenning van de Awards BDC moet de kandidaat of kandidate :
 • Sport beofenen in individueel of teamverband;
 • van Belgische nationaliteit zijn;
 • lid zijn van het BDC, de D.S.V. of de L.S.F.S. uitgezonderd voor de Awards Trophy Lifetime en U 21;
 • getuigen van goed gedrag.
 1. De beoefende sporten dienen erkend te zijn door de BDC en het I.C.S.D.
 1. De BDC Awards zullen ieder jaar in de loop van de maand januari (4de zaterdag) worden uitgereikt.
 1. BDC zorgt voor trofeeën die aan de laureaat of laureaten worden toegekend.
 1. De Awards wordt toegekend door een Jury aangeduid door het BDC buiten het bestuur van het BDC om.  Alle leden van de Jury zijn stemgerechtigd onder leiding van de juryvoorzitter.  Deze Jury kan zich laten bijstaan door adviseurs die evenwel niet stemgerechtigd zijn.
 1. De juryvoorzitter zal alle documentatie verzamelen en aan de juryleden overmaken, ten einde hen toe te laten zich met kennis van zaken uit te spreken over de diverse ingediende kandidaturen.
 1. De kandidaturen moeten schriftelijk en/of per video voor 31 december middernacht van elk jaar aan de juryvoorzitter worden overgemaakt via email aan awards@deafsport.be.  Zij moeten vergezeld zijn van een nota waarin de loopbaan en de bijzondere prestaties van de kandidaten vermeld worden.  Een oproep tot het stellen van kandidaturen zal openbaar via nieuwsflash van het BDC en aan de sportverenigingen worden verstuurd begin november van elk jaar.  De sportverenigingen en onderwijsinstellingen mogen één of meerdere kandidaten voorstellen.  Individuele kandidaturen zijn eveneens ontvankelijk.
 1. De voorselectie geschiedt in de periode van 5 tot 15 januari bij middel van stemming per rondschrijven of op een eventuele bijeenkomst gericht aan de juryvoorzitter.
 1. Bij de voorselectie kan de Jury slechts geldig beraadslagen indien ¾ van de stemgerechtigde leden antwoorden.  Indien de Jury bij de eerste oproeping niet in getal is om geldig te stemmen, worden de leden bij het schrijven uitgenodigd tot een tweede stemming; hierop zal geldig kunnen beslist worden ongeacht het aantal aanwezige leden.  De juryvoorzitter zal hierop bijgestaan worden door het oudste lid uit de jury.
 1. De Jury houdt een voorselectie om zich uit te spreken over de ontvankelijkheid van de voorgedragen kandidaturen.  Slechts de kandidaten die bij de voorselectie weerhouden worden, komen in aanmerking voor de toekenning van de Awards.  Elk Jurylid beschikt over 1 stem.  De stemming is geheim en de helft van aantal stemmen plus 1 volstaat om de Awards toe te kennen.  Bij staking van stemmen tussen twee kandidaturen wordt overgegaan tot een beslissende stemming bij eenvoudige meerderheid.
 1. Een eventuele finalestemming (max. 3 kandidaten) gebeurt onder dezelfde voorwaarden van punt 9 en 10.
 1. De juryleden verbinden zich tot de volledige geheimhouding van de beraadslagingen en stemmingen.
 1. Van de winnaar wordt verwacht dat ze ten stelligste op de huldiging aanwezig kan zijn om de trofee te krijgen.  Ze zal vooraf gecontacteerd door de juryvoorzitter worden evenals de andere eventuele finalisten.
 1. De laureaten moeten bereid zijn zich voor de media te laten verschijnen en interviews te beantwoorden.

 

Fichier attaché