Topsport

In de structuur van de BDC is een cel Topsport in ontwikkeling en volgt onze betere topsporters met ondersteuning op sportief en medisch vlak.

De atleet heeft hierbij de mogelijkheid om ​​deel uit te maken van de Belgische selectie voor deelname aan het buitenland.

Wij nodigen u uit om de rubriek Sportafdelingen (via menu) te bekijken als ​​voorbeeld van internationale wedstrijden.

U zult ook in ons Huishoudelijk Reglement nadere informatie vinden over de rol van de cel Topsport (art. 12) en het niveau van de selectie (art. 35) en deelname (art. 36).